20 Lipiec 2024
Nasze kierunki w roku szkolnym 2021/22

Powiększ zdjęcie


Nawigacja
Strona główna

O zespole szkół

Patron szkoły
Deklaracja dostępności

ZSUiS - opisy zawodów

REKRUTACJA

Programy szkolne

Szkolne informacje

KURSY CKZ

Plan rozwoju ZSUiS

Z życia szkoły

OFERTA PRAKTYK

Informacje dla rodziców

PLAN LEKCJI

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022

Egzamin maturalny i zawodowy 2021

ZDALNE NAUCZANIE

Sukcesy uczniów

Zastępstwa

RODO


Do pobrania

Biblioteka

Pedagog

Kontakt

Galeria zdjęć

Szukaj

Inne strony

Wiadomości archiwalne

Dla nauczycieli

Informacje dla absolwentów
Pogoda
Dzieci uczą rodziców
Dzieci uczą rodziców

"Dzieci uczą rodziców" to ogólnopolska akcja edukacyjna pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W każdą środę i w każdy piątek na stronie www.crl.org.pl publikowane są darmowe materiały dla rodziców do wspólnej nauki z dziećmi

Bezpośredni link do materiałów:

http://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Link do filmiku promującego akcję:

https://youtu.be/wck8n_rGpSY

 

"Zostań w domu - ucz się online"
"Zostań w domu - ucz się online"

„Zostań w domu - ucz się on-line”

Strony i serwisy, które mogą być pomocne w zorganizowaniu edukacji w domu dla uczniów,  rodziców i nauczycieli:

Aby zobaczyć pełną ofertę kliknij na obrazek.

Obowiązek zwolnienia ze świadczenia pracy młodocianych pracowników
Obowiązek zwolnienia ze świadczenia pracy młodocianych pracowników

     Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mają obowiązek zwolnienia ich z konieczności świadczenia pracy.
Wymóg ten wynika z przepisów ustawy wprowadzającej m.in. zmiany w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu, podpisanej 31 marca 2020 roku, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

W przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w całości lub w części, pracodawca zachowuje prawo do refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, o ile została zawarta z nim umowa o refundację.

Wprowadzone rozwiązania obejmują okres od 12 marca br., to jest od momentu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Podstawa prawna:
Art. 1 pkt 14, w zakresie dotyczącym art.15f oraz art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 568)

Kursy CKP - komunikat
Kursy CKP - komunikat

 

Drodzy uczniowie turnusów zawodowych

     W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 z późniejszymi zmianami,  od czwartku  26 marca 2020 r jest podjęta kontynuacja nauki na turnusach dokształcania teoretycznego . Uczestnicy turnusów Mechanik pojazdów samochodowych I st. oraz Cukiernik I st. proszeni są o odbieranie wiadomości email na swoich skrzynkach elektronicznych.
Dyrektor ZSUiS
Zdalne nauczanie - informacja dla uczniów i rodziców
Zdalne nauczanie - informacja dla uczniów i rodziców

Drodzy rodzice i uczniowie. W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 od środy 25 marca 2020 r obowiązują następujące zasady nauczania zdalnego:

 

  • Od środy 25.03.2020 nauczyciele będą się kontaktować z uczniami i rodzicami przez wiadomości (maile) przesyłane za pomocą dziennika elektronicznego UONET+ firmy Vulcan, co pozwala m.in. na rejestrację faktu odebrania wiadomości przez ucznia lub rodzica.
  • Materiały wysyłane uczniom mogą zawierać takie informacje jak temat, notatka, ćwiczenia do samodzielnego wykonania, multimedia itp.
  • Będą one przesyłane przez nauczycieli codziennie zgodnie z rozkładem lekcji obowiązującym dotychczas. W przypadku kilku lekcji z jednego przedmiotu nauczyciel może przesyłać uczniom tylko jedną informację dotyczącą kilku lekcji.
  • W sytuacji gdy uczeń nie będzie odbierał wiadomości przesyłanych przez nauczycieli i wykonywał ocenianych zadań będziemy o tym fakcie informować rodziców. Na prośbę rodzica możemy przesyłać materiały od nauczycieli również na jego adres mailowy.
  • Przesyłane materiały dotyczyć będą zarówno pracy z komputerem (internetem) jak również pracy z podręcznikiem tak, aby uczeń nie był przeciążony pracą przy samym tylko komputerze.
  • Nauczyciele będą przekazywać uczniom termin i formę zaliczenia danego materiału (np. prezentacja, referat, notatka, testy online, zadania domowe, materiały i prace wykonane przez uczniów). Informacja ta będzie zawarta w materiałach dotyczących lekcji.
  • Oprócz powyższej formy nauczania i sprawdzania wiedzy nauczyciel z każdą klasą  (grupą) indywidualnie ustala formy i terminy konsultacji (poprzez telefon, mail, komunikatory itp.)

 

Utrudnienia i problemy związane z nauczaniem zdalnym prosimy zgłaszać wychowawcom.

Komunikat w sprawie młodocianych pracowników
Komunikat w sprawie młodocianych pracowników

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Pełna treść komunikatu: https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych/

Informujemy, że w okresie zawieszenia zajęć w szkole uczniowie powinni przebywać w domach, ograniczając wyjścia do niezbędnego minimum. Prowadzone kontrole wykazały, że część uczniów przebywa poza domem np. w galeriach handlowych.

Drogą elektroniczną nauczyciele będą przekazywać uczniom materiały do samodzielnej pracy.

Zawieszenie zajęć edukacyjnych w ZSUiS w Jaśle
Zawieszenie zajęć edukacyjnych w ZSUiS w Jaśle

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach,

szkołach i placówkach oświatowych

 

     Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej informujemy, że od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że  w tym okresie w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawczych (uczniowie nie przychodzą do szkoły).

     Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

     To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Prosimy o zapoznanie się i respektowanie zaleceń zawartych w informacji umieszczonej na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

Renata Skórka

Dyrektor

Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

KORONAWIRUS - profilaktyka i postępowanie przy objawach zarażenia wirusem
KORONAWIRUS - profilaktyka i postępowanie przy objawach zarażenia wirusem

 

Obrazy newsów: koronawirus.jpg

21 luty - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
21 luty - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

„A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą.
Nie znać języka swego – hańbą oczywistą”. 
 Franciszek Ksawery Dmochowski

 

     Podstawowym przesłaniem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest zwiększanie świadomości znaczenia języka i kultury, budowanie porozumienia ponad podziałami, pokoju oraz dbałości o wspólne działania oparte na zrozumieniu, tolerancji i dialogu.

     To święto upamiętnia pięciu studentów z uniwersytetu w Dhace w Bangladeszu, którzy w 1952 roku zginęli podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

e-dziennik UONET+
BIP i ePUAP
progeCAD
progeCAD.pl banner
Losowa fotografia