20 Lipiec 2024
Nasze kierunki w roku szkolnym 2021/22

Powiększ zdjęcie


Nawigacja
Strona główna

O zespole szkół

Patron szkoły
Deklaracja dostępności

ZSUiS - opisy zawodów

REKRUTACJA

Programy szkolne

Szkolne informacje

KURSY CKZ

Plan rozwoju ZSUiS

Z życia szkoły

OFERTA PRAKTYK

Informacje dla rodziców

PLAN LEKCJI

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022

Egzamin maturalny i zawodowy 2021

ZDALNE NAUCZANIE

Sukcesy uczniów

Zastępstwa

RODO


Do pobrania

Biblioteka

Pedagog

Kontakt

Galeria zdjęć

Szukaj

Inne strony

Wiadomości archiwalne

Dla nauczycieli

Informacje dla absolwentów
Pogoda
Wznowienie zajęć praktycznych dla klas III BSI
Aktualności

Od 1 czerwca 2020 r. ruszają zajęcia praktyczne dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia, zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. 

     W okresie od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne będą mogły być realizowane dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.


Informacja dla pracodawców
Aktualności

 

Informacja dla pracodawców!

     Dyrekcja ZSUiS zwraca się z prośbą do pracodawców o pobranie i wypełnienie zaświadczenia oceny rocznej dla uczniów/pracowników młodocianych oraz  odesłanie na adres szkoły pocztą tradycyjną lub skan na email: zsnr2jaslo@gmail.com

 

Zaświadczenie o ocenach z zajęć praktycznych - POBIERZ

Komunikat w sprawie obowiązku zwolnienia ze świadczenia pracy młodocianych pracowników
Aktualności

Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mają obowiązek zwolnienia ich z konieczności świadczenia pracy.

Wymóg ten wynika z przepisów ustawy wprowadzającej m.in. zmiany w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu, podpisanej 31 marca 2020 roku, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

W przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w całości lub w części, pracodawca zachowuje prawo do refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, o ile została zawarta z nim umowa o refundację.

Wprowadzone rozwiązania obejmują okres od 12 marca br., to jest od momentu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Podstawa prawna:

Art. 1 pkt 14, w zakresie dotyczącym art.15f oraz art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 568)

Art.  15f.  
1.  W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

 

 https://www.gov.pl/web/edukacja/obowiazek-zwolnienia-ze-swiadczenia-pracy                                              

 

100 rocznica urodzin Jana Pawła II
100 rocznica urodzin Jana Pawła II

 

„Jeszcze będzie pięknie  mimo wszystko.
Tylko załóż wygodne buty bo masz do przejścia całe życie”
  J.P. II

     18 maja b.r. mija 100 lat od urodzin Jana Pawła II, czyli Karola Wojtyły. Jest to okazja do wspomnień o tym wielkim Polaku,  niezwykłym papieżu.

     Zawsze pozostał sobą – człowiekiem otwartym na innych, pełnym miłości i wiary w drugiego człowieka. Był orędownikiem porozumienia ponad różnicami kulturowymi i ideologicznymi. Pomimo tego, że jego życie obfitowało w wiele dramatycznych wydarzeń, potrafił być człowiekiem pełnym życia, słynącym z bardzo pogodnego usposobienia i skorym do inteligentnych, autoironicznych żartów. Dzięki zmysłowi obserwacji, refleksowi i humorowi nieraz potrafił rozładować ciężką atmosferę, podczas audiencji czy podróży. Na zawsze w naszej pamięci pozostaną jego pełne humoru rozmowy z wiernymi, które prowadził podczas pielgrzymek do ojczyzny, gdzie jednym krótkim zdaniem potrafił rozbawić setki tysięcy ludzi.

     Jan Paweł II swoją postawą i całym życiem pokazywał nam, jak, pomimo przeciwności losu, trudnych chwil w życiu, należy cieszyć się tym, co niesie każdy dzień. Twierdził, że: ,,dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei”.

75 Rocznica zakończenia II wojny światowej
75 Rocznica zakończenia II wojny światowej

W 2020 r. przypada 75. rocznica  zakończenia II wojny światowej.

        II wojna światowa – największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 do    2 września 1945 (w Europie do 8/9 maja 1945). Jej zakres działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln ludzi z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

Święto Konstytucji 3 Maja
Święto Konstytucji 3 Maja

     Dziś obchodzimy rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 Maja jako święto narodowe, znak widoczny naszej tożsamości. Dla nas,  podobnie  jak  dla  pokoleń,  które  poprzedziły  nas  w dziejach,  pamięć  o  dziele  Konstytucji stanowi  istotny element  polskiego  dziedzictwa,  wyrażający  stale  wielkie społeczne pragnienie,  by żyć w państwie dobrze rządzonym, mądrym, sprawiedliwym i suwerennym.

CHEMIA NA CO DZIEŃ 2020 - szkolny konkurs chemiczny
CHEMIA NA CO DZIEŃ 2020 - szkolny konkurs chemiczny

Szkolny konkurs chemiczny - CHEMIA  NA  CO  DZIEŃ 2020

 

Temat przewodni tegorocznej edycji to:

 „CHEMIA  A  ŚRODOWISKO”

 

      Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1 Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle oraz pozostałych uczniów ZSUiS zainteresowanych tematem.

Zadanie konkursowe:

wykonanie prezentacji multimedialnej przybliżającej jedno z następujących zagadnień:

  • stan gleb
  • stan wód
  • stan powietrza
  • odpady z gospodarstw domowych

Terminy: 

  • składanie prezentacji i Kart zgłoszenia – do 24.05.2020 r.
  • ogłoszenie wyników konkursu – do 5.06.2020 r.

 

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej.

 

Więcej informacji – w Regulaminie i u organizatora (Lidia Gicala).

PROJEKT "ZDALNA SZKOŁA"
Aktualności

Obrazy newsów: zdalna_szkola.jpg

Bezpłatne porady psychologów psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych
Bezpłatne porady psychologów psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych

     Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020r. Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle współpracuje z Środowiskowym Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Jaśle.

Ośrodek świadczy pomoc w zakresie psychoterapii, terapii psychologicznej dzieci i młodzieży do 21 roku życia oraz konsultacji psychologicznych dla rodziców.

Porady świadczone są przez psychologów, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych. Wszystkie świadczenia udzielanie są bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.

e-dziennik UONET+
BIP i ePUAP
progeCAD
progeCAD.pl banner
Losowa fotografia