Zarządzenie nr 52 Dyrektora ZSUiS w sprawie nauczania zdalnego
Dodane przez admin dnia 28. marzec 2021 17:43:15

Zarządzenie nr 52/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

z dnia 26.03.2021

 

w sprawie: nauczania zdalnego

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe informuję, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle wszystkie zajęcia będą odbywały się zdalnie.

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą prowadzone zdalnie.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Renata Skórka

Dyrektor ZSUiS w Jaśle


Treść rozszerzona

Zarządzenie nr 52/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

z dnia 26.03.2021

 

w sprawie: nauczania zdalnego

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe informuję, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle wszystkie zajęcia będą odbywały się zdalnie.

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą prowadzone zdalnie.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Renata Skórka

Dyrektor ZSUiS w Jaśle