Zarządzenie nr 50 Dyrektora ZSUiS w sprawie nauczania zdalnego
Dodane przez admin dnia 18. marzec 2021 18:27:53

Zarządzenie nr 50/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

z dnia 18.03.2021

w sprawie: nauczania zdalnego

 

Na podstawie art. 68 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe informuję, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (z wyjątkiem zajęć praktycznych) będą odbywały się zdalnie.

W tym czasie szkoła będzie funkcjonowała na dotychczasowych zasadach

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach. Można również organizować konsultacje dla klas maturalnych.

 

 

Renata Skórka

Dyrektor ZSUiS w Jaśle


Treść rozszerzona

Zarządzenie nr 50/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

z dnia 18.03.2021

w sprawie: nauczania zdalnego

 

Na podstawie art. 68 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe informuję, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (z wyjątkiem zajęć praktycznych) będą odbywały się zdalnie.

W tym czasie szkoła będzie funkcjonowała na dotychczasowych zasadach

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach. Można również organizować konsultacje dla klas maturalnych.

 

 

Renata Skórka

Dyrektor ZSUiS w Jaśle