Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach
Dodane przez admin dnia 18. październik 2020 07:11:51

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 9 listopada do 29 listopada br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że  w tym okresie w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą odbywały się zdalnie.

     Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

   Pozostali uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz technikum realizują zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik (szczegółowe informacje u nauczycieli przedmiotu). 

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klas maturalnych możliwe są konsultacje indywidualne lub w małych grupach, do 5 osób. Nauczyciel przedmiotu uzgadnia termin z uczniami.

Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu. Nauczyciel przedmiotu uzgadnia termin z uczniami.


Treść rozszerzona

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 9 listopada do 29 listopada br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że  w tym okresie w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą odbywały się zdalnie.

     Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

   Pozostali uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz technikum realizują zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik (szczegółowe informacje u nauczycieli przedmiotu). 

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klas maturalnych możliwe są konsultacje indywidualne lub w małych grupach, do 5 osób. Nauczyciel przedmiotu uzgadnia termin z uczniami.

Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu. Nauczyciel przedmiotu uzgadnia termin z uczniami.